Kokemushistoria

Kokemushistoria

…  Maa-, metsä– ja karjatalouden työt kotona ja sukulaisissa eri puolilla Suomea.

1978- …  

Talonmies, LVIS-vastaava, Isännöitsijä, Hallituksen jäsen/pj useissa kiinteistöissä ja taloyhtiöissä

2017- … 

ViitaCon-ratkaisut ja konsultointipalvelut Asumisen viihtyvyyteen, Alueiden elinvoimaisuuteen ja Tuotantolaitosten tuottavuuteen liittyen

2016- 2017

Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen (BtoB, BtoC) tehtäviä Suomen, Ruotsin, Venäjän, Puolan, Saksan sekä itäisen Euroopan ja Brittein saarten projekteissa: Fortum City Solutions.

2008-2016

Palvelu– ja teknologiamyynnin (BtoB) Suomen aluevastaava: Fortum Power Solutions. Ohessa rooleja kansallisissa (mm. energiatehokkuus, käyttöomaisuus), kaupunkialuiden (mm. Lappeenranta/GES) ja Fortumin kehitysohjelmissa sekä kehitys-, tutkimus-, järjestö- ja yliopistotoiminnassa (mm. Finpro, Tekes, VTT, PSK, Promaint, Energiamessut, THTH, ATS, kauppakamarit, LUT, TUT, Aalto)

2004-2008

Myynnin ja palvelutoteutuksen vastuita metsäteollisuuden voimalaitosten käyttö- ja kunnossapito- sekä eri teollisuussektoreiden kunnossapitosopimuksissa Suomessa, Fortum Service

2000-2005

Hanketoteutuksen, myynnin, markkinoinnin ja kehityshankkeiden projektitehtäviä Pohjoismaissa, Saksassa, Englannissa ja Kiinassa. Voimalaitosalueella keskeisiä kehityshankekohteina CHP-laitokset Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa (Fortumin omat ja palvelukohteet) sekä teollisuuskunnossapidon kehitys Suomessa palveluasikkaiden kanssa (mm. Valio, Kemira ja Metso/Valmet).

1996-2000

Liiketoiminnan kehityssekä laatu-, ympäristö– ja turvallisuusohjelmien hankevastuita Suomessa ja Ruotsissa, IVO Tuotantopalvelut/ Fortum Service

1993-1996

Tuotekehityksen (mm. IVOn omien ja palvelukohteiden käyttö- ja kunnossapito) koordinointivastuita, IVO Tuotantopalvelut

1985-1993

Laadun ja toiminnan kehityksen sekä uusien CHP- ja lauhdevoimalaitosten (mm. Rauhalahti, Joensuu, Haapavesi, Meri-Pori) käynnistyksen hankekehitysvastuita, IVO Käyttöosasto ml. Loviisan ja TVO:n ydinvoima-alueen tukitehtävät

1976-1985

Ydinvoimalaitosten (Loviisa, TVO) käyttöönottovastuita ja käytönvalvontapäällikön tehtäviä sekä kansainvälistä viranomais- ja käyttökokemusyhteistyötä  (mm. IAEA, OECD/NEA, SKI, RKS, NKS), Säteilyturvallisuuslaitos/Säteilyturvakeskus (STUK)

1974-1976

Opetus– ja tutkimustehtäviä, LTKK/LUT, Siemens/KWU Frankfurt, VTT